Vsa besedila, slike, grafike, video posnetki in drugi materiali na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno kopirati za komercialno rabo ali distribucijo ali jih spreminjati in objavljati na drugih spletnih mestih.

Na straneh prikazane blagovne znamke in logotipi MANA so zaščitene blagovne znamke. Ničesar, kar vsebujejo te strani, ni mogoče šteti kot podelitev pravice do kakršnekoli uporabe ali predelave navedenih blagovnih znamk in logotipov, njihova uporaba ali predelava brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika pa je prepovedana.

Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.mana.eu , so last Metro d.d., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Metro, d.d., ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Metro d.d., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Metro, d.d., pridržuje pravico do sprememb vsebin.