Podjetje: METRO, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje 

ID za DDV: SI10547860

Matična številka: 5003059000

 1. UVOD

Ker je za nas vaša varnost na prvem mestu, želimo da veste, da z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb iz Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679).

V nadaljevanju pojasnjujemo, za katere namene zbiramo vase osebne podatke, pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov in kako lahko nadzirate te postopke in uveljavljate svoje pravice. 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba Metro, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje (v nadaljevanju MANA), matična številka 5003059000, davčna številka SI10547860, vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju.

Naši računalniški sistemi so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernem ali nezakonitem dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov.

 1. VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI NJIHOVE OBDELAVE

2.1.  S prijavo ali registracijo MANA pridobi naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, naslov, telefonsko številko in geslo. 

2.2. Ob nakupu v spletni trgovini MANA zabeleži podatke o posameznem nakupu, in sicer pridobi: ime in priimek, naslov, telefonska številka, datum in čas nakupa, sredstvo plačila, način plačila, način dostave, izdelki, ki so predmet nakupa in druge podatke, ki so bili nujni za sklenitev pogodbe ali izvedbo naročila in koriščenju morebitnih ugodnosti. V primeru, da ste se strinjali z uporabo naprednih piškotkov, shranimo številko, povezano z uporabniškim imenom, za spremljanje dejavnosti na spletnem mestu. Podatke, pridobljene z uporabo piškotkov, lahko shranimo tudi v vaš račun.

2.3. Pri morebitnih vračilih, reklamacijah, garancijah in drugih zahtevkih, pridobimo: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, vsebina zahtevka, datum vložitve zahtevka, način reševanja zahtevkov, datum nakupa, komunikacija s stranko glede terjatve, informacije o tem, kako rešiti ali zak ljučiti zahtevo in druge informacije, potrebne za rešitev zahteve stranke.

2.4. V kolikor želite prekiniti prejemanje promocijskega gradiva, lahko kadarkoli na naslov Metro, d. d., Lava 8, 3000 Celje ali preko elektronske pošte na naslov [email protected]  prekličete dano privolitev. O možnosti in načinu preklica boste obveščeni v vsakem prejetem promocijskem oglasu.

2.5. Osebne podatke zbiramo tudi, ko se registrirate za e-novice, komunicirate z nami na kakršenkoli drug način, na primer prek družabnih medijev, kliknete oglas, ki ga imamo na naši spletni strani ali drugje na spletu, prosite za informacije ali pomoč, nam podajte izjavo ali druge povratne informacije ali pri posebnih promocijah, se prijavite za naše posebne ponudbe, sodelujte v nagradnih igrah ali izpolnite ankete. 

2.6. Osebne podatke kupca lahko dobimo tudi neposredno s pisno, telefonsko in elektronsko komunikacijo, in sicer v obliki različnih prošenj, komentarjev in pohval, prek družbenih omrežij, spletnega nakupovanja in sodelovanja v nagradnih igrah. Takšni podatki se lahko uporabljajo tudi za zakonite interese, kot je reševanje pravnih sporov.

2.7. Informacije, ki jih zbiramo in shranjujemo o vas, lahko vključujejo poleg že zgoraj navedenih, še: naslov IP, iskalne kriterije, zgodovino nakupovanja, odgovore na ankete, sodelovanje v nagradnih igrah, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate (brskalnik je program, ki ga uporabljate za ogled spletnih mest, kot so Internet Explorer, Firefox ali Safari), časih, ko dostopate do spletnega mesta in koliko časa URL (spletno mesto, iz katerega prihajate, da pridete do naše spletne strani), ID-ji celic (ti so edinstveni identifikatorji telekomunikacijskih stolpov, ki jih uporablja vaš mobilni telefon, ko uporabljate storitve, ki temeljijo na lokacijah, na vašem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku) in druge informacije o lokaciji fotografije (npr. meritve GPS), fotografije in druge vsebine, ki ste jih dali v skupno rabo z nami, ko uporabljate naše storitve in druge podatke, ki nam jih lahko daste.

2.8. Če nas spremljate na platformah za družabne medije tretjih oseb, kot so Instagram, Facebook, ipd., bodo informacije, ki jih podate, predmet pravilnika o zasebnosti tretje osebe.

2.9. Z registracijo, nakupovanjem in uporabo naših storitev, soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s Splošnimi pogoji spletne trgovine Mana (www.mana.eu).

2.10. MANA zbrane osebne podatke in zgoraj navedene podatke potrebuje, da:

 • se lahko rešujejo morebitne reklamacije, vračila izdelkov ali težave vezane na plačila;
 • lahko občasno pozove k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o posameznih kupljenih izdelkih;
 • lahko razvija produkte in storitve;
 • lahko po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah obvešča o ponudbi, dogodkih in ugodnostih MANA (neposredno trženje);
 • izvaja trženjske raziskave po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah;
 • lahko zagotavlja usklajenost podatkov, statistično in tržno analizo ter tržne informacije; 
 • lahko izvaja študije in raziskave; 
 • jih uporabi kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali spori.
 1. PRAVNA PODLAGA 

Pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov so:

 • pogodba, sklenjena med stranko in MANA (Uredba EU 2016/679, člen 6 / I, točka b), v primeru nakupa v spletni trgovini;
 • izrecna privolitev (Uredba EU 2016/679, 6. točka, točka a), v primeru, da kupec opravi samo registracijo, ne opravi pa nakupa;
 • zakonit interes (veljavna zakonodaja in Uredba EU 2016/679, člen 6. I točka f), kadar gre za splošno neposredno trženje (pošiljanje splošnih oglaševalskih sporočil in oglasnih sporočil, prilagojenih starosti, regiji ali spolu). 
 1. PRAVICE 

Posameznik lahko na naslov Metro, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov [email protected]:

4.1. zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Vsakdo ima pravico pridobiti potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, kateri osebni podatki se obdelujejo in za kakšne namene se obdelujejo. Zagotovili vam bomo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih boste zahtevali, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

4.2. uveljavlja pravico do izbrisa podatkov. Vsakdo ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to podani utemeljeni razlogi.

4.3. uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Vsakdo, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima pravico, da prejme vse posredovane osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral. 

4.4. uveljavlja pravico do ugovora , pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nameni takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

4.4.1. Posameznik lahko obdelavi ugovarja:

 • pisno na naslov:  METRO, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje.
 • pisno po elektronski pošti na naslov: [email protected].

4.4.2. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov in nanje vezanih aplikacij, preko katerih želi prejemati obvestila (domači naslov, mobilni telefon, elektronski naslov).

4.4.3. MANA bo v primeru ugovora oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke preprečil obveščanje najkasneje v roku 30 (trideset) dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo posameznik kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

4.5. uveljavlja pravico do popravka, v primeru, da so se podatki posameznika, ki jih je posredoval MANA-u, spremenili, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

 • Imetnik lahko spremembo sporoči pisno na naslov METRO, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje 
 • ali po elektronski pošti na naslov [email protected]

MANA bo spremembo podatkov, posredovanih preko elektronske pošte ali po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 30  (trideset) dni od dne prejema.

 4.6. uveljavlja pravico do omejitve obdelave. Vsakdo, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.

 1. KONTAKTNA OSEBA ZA PODROČJE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na elektronskem naslovu [email protected].

 1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

MANA osebnih podatkov posameznikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom MANA (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, pošta, dostavne službe, vzdrževalci strojne in programske opreme ipd.) in
 • državni organi na podlagi obrazložene pisne zahteve za izvedbo določenega postopka v njihovi pristojnosti ali v primeru zakonitega interesa, na primer vložitev kazenske ovadbe v primeru suma storitve kaznivega dejanja.
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo posameznika.
 1. ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi pogodbenega razmerja in privolitve bomo hranili za namene, ki so skladni s pravno podlago obdelave osebnih podatkov in jih obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica privolitve.

Posameznik, ki želi preklicati registracijo, nas lahko o tem obvesti po e-pošti: [email protected]. Po prejemu zahteve za preklic registracije bo MANA lahko stopil v stik s stranko, da preveri verodostojnost njegove zahteve, nato pa ji bo poslal končno potrditev preklica registracije. Zahtevo za preklic prijave morate oddati z e-poštnega naslova, s katerim ste se registrirali. MANA bo v 15 dneh, po prejemu zahteve stranke za preklic registracije, podatke zbrisala in o tem obvestila tudi kupca.

Posameznik se lahko kadar koli odjavi oz. prekliče soglasje s seznama prejemnikov e-novic  s klikom na povezavo za odjavo do e-novic, ki ste jih prejeli (Odjava od e-novic), ali tako, da se odjavite od prejemanja e-novic po e-pošti na: [email protected] oz. po pošti na naslov Metro, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje.

 1. PIŠKOTKI

8.1. Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

8.2. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

8.3. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupi, varnost…).

8.4. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

8.5. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

8.6. Oglasni piškotki

Te piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

8.7. Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brkljalnikov nastavite tako, da piškotkov ne sprejemajo.

Za informacije o zmožnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Spletno mesto uporablja piškotke, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in izvajajo funkcije, na primer prepoznavanje obiskovalca, ko se vrne na naše spletno mesto, in pomaga naši ekipi, da razume, kateri deli spletnega mesta se vam zdijo najbolj zanimivi in koristni.

Nujni piškotki so tisti, ki so nujno potrebni, da spletna stran deluje. Poleg tega z njimi tudi ščitimo spletno stran. Več si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.

Piškotki, ki jih uporablja spletno mesto www.mana.eu:

Ime piškotka

Opis

Trajanje

woocommerce_cart_hash

Funkcionalnostni piškotek sistema Woocommerce

Do konca seje

woocommerce_items_in_cart

Funkcionalnostni piškotek sistema Woocommerce

Do konca seje

wp_woocommerce_session_

Funkcionalnostni piškotek sistema Woocommerce

Do konca seje

wordpress_

Funkcionalnostni piškotek sistema WordPress

Do konca seje

wordpress_logged_in_

Funkcionalnostni piškotek sistema WordPress

Do konca seje

wp-settings-

Funkcionalnostni piškotek sistema WordPress

Do konca seje

cookie_notice

Piškotek si zapomni vašo odločitev o uporabi piškotkov

1 mesec

_ga

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

_utma

Statistika ogledov spletne strani

2 leti

_utmb

Statistika ogledov spletne strani

30 minut

_utmc

Statistika ogledov spletne strani

Do konca seje

_utmt

Statistika ogledov spletne strani

10 minut

_utmz

Statistika ogledov spletne strani

6 mesecev

uid_atuvc

Te piškotke namestijo tretje osebe, ki na našem spletnem mestu objavljajo gumbe za izmenjavo informacij v družabnih omrežjih (Facebook, Google)

2 leti

datr

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

2 meseca

wd

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

1 teden

fr

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

3 mesece

xs

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

3 mesece

c_user

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

3 mesece

sb

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

18 mesecev

dpr

Piškotek za profiliranje uporabnikov (Facebook)

1 teden

NID

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

6 mesecev

SID

Piškotek za varnost Google ID računa (Google)

2 leti

HSID

Piškotek za varnost Google ID računa (Google)

2 leti

IDE

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

AIND

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

DSID

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

FLC

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

AID

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

TAID

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

1,5 let

PREF

Nastavite preferenc za Google storitve (Google)

8 mesecev

exchange_uid

Targetirano oglaševanje za Google strani (Google)

2 leti

UID

iPROM d.o.o.
iPROMov oglaševalski piškotek deluje na način, da sistem namesti piškotek na podlagi katerega se po zapustitvi spletne strani na drugih spletnih medijih prikazuje prilagojene oglase. Sistem namesti piškotek uporabniškemu profilu (brskalniku) ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani. Uporabnikov profil je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

36 mesecev

Enable or Disable Cookies

Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.

Google Chrome

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve« in se pomaknite do razdelka »Zasebnost« ter kliknite gumb »Nastavitve vsebine«.
 3. Izberite »Dovoli nastavljanje lokalnih podatkov«.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Internetne možnosti«, nato kliknite zavihek »Zasebnost«.
 2. Preverite, če je raven vaše zasebnosti nastavljena na srednjo ali manj, kar bo omogočilo uporabo piškotkov v vašem brskalniku.
 3. Nastavitev nad srednjo ravnjo bo onemogočila uporabo piškotkov.

Mozilla Firefox

 1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Možnosti«. >
 2. Nato izberite ikono »Zasebnost«. >
 3. Kliknite »Piškotki« in izberite možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«.

Safari

 1. Kliknite ikono zobnika na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Zasebnost«, nato označite možnost »Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb in oglaševalnih piškotkov«.
 3. Kliknite »Shrani«.

Kako upravljati piškotke na računalniku Mac Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.

Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX

 1. Kliknite »Explorer« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Prejete datoteke«.
 3. Izberite možnost »Nikoli ne vprašaj«.

Safari on OSX

 1. Kliknite »Safari« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Kliknite »Zasebnost« in nato »Omogoči uporabo piškotkov«.
 3. Izberite »Samo na obiskanih straneh«.

Mozilla and Netscape on OSX

 1. Kliknite »Mozilla« ali »Netscape« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost »Nastavitve«.
 2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Zasebnost in varnost«.
 3. Izberite »Dovoli piškotke samo za izvorno spletno stran«.

Opera

 1. Kliknite »Meni« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
 2. Nato izberite »Možnosti« in zavihek »Napredno«.
 3. Izberite možnost »Omogoči uporabo piškotkov«.
 1. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu. Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec.

 1. KONTAKT

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu [email protected] ali po pošti na naslovu Metro, trgovska družba, d.d., Lava 8, 3000 Celje .

Marec 2024               Metro d.d.